Tömningsstationer för toalettavfall

Av Sweboat
Hitta tömningsstationen närmast dig. Transportstyrelsen har sammanställt en förteckning över tömningsstationer för toalettavfall runtom i Sverige.


Stationerna är utmärkta på karta samt med "adress" och GPS-koordinater.

Klicka här för att se förteckningen över tömningsstationer.

Saknar du någon station i förteckningen eller om någon av de befintliga är utmärkt med fel koordinater tar Transportstyrelsen gärna emot den informationen via e-post, klicka här:
Maila TransportstyrelsenDen 1 april 2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Mer information finns om beslutet som sådant samt tömningsställen finns hos Transportstyrelsen.
Klicka här för att läsa mer på deras sajt.


Aktuellt promoImage
Powered and produced by Carismar Software