Vad är CE-märkning?

Av Peter Karlsson
I Sverige är det lag på att alla båtar som tillverkas och säljs av ett företag till konsumenter ska vara CE-märkta. Denna märkning är bestämd av EU och följer Fritidsbåtsdirektivet. CE-märkningen är en garanti för att den båt du köper är säker och kontrollerad.

Fotograf: Askeladden


Märkningen gäller för alla båtar som är tillverkade efter 1 juni 1998 (då direktivet trädde i kraft) samt alla båtar som importerats till EU och som är tillverkade efter 1950. Betyder detta då att äldre båtar inte är lika säkra? Självklart tillverkades det säkra båtar även för 1998. Tidigare utfärdade Sjöfartverket den ”Blå skylten” som satt synligt i en godkänd båt. Den var ett bevis på att båten var godkänd och säkerhetskontrollerad efter vissa krav. Den talade om hur många personer båten var lämplig för och hur stark motor båten kunde bära.

Att köpa en båt är ofta en stor investering. Det förekommer att människor och företag importerar båtar som inte är CE-märkta och säljer dessa trotts att det är förbjudet. Dessa båtar är inte alltid säkra och det är viktigt att du kontrollerar detta innan köp. En icke CE-märkt båt går inte att använda som inbytesbåt vid en senare affär och kan vara svår att försäkra eller få ersättning för vid en skada. Eftersom en båt som inte är CE-märkt är olaglig för ett företag att sälja vidare kan den vara svårsåld och andrahandsvärdet kan vara osäkert.

Mer information om CE-märkningen finns att få från Transportstyrelsen


Aktuellt promoImage
Powered and produced by Carismar Software