Vanliga frågor om båtförsäkring

Av Sweboat
Har du en båt bör du även ha en båtförsäkring, precis som en bil- eller hemförsäkring. De finns många försäkringsbolag att välja mellan och det kan löna sig att noga undersöka de olika bolagens villkor och premier.

En viktig del är att du som båtägare sätter ett marknadsmässigt försäkringsbelopp. Vid en totalskadan gör försäkringsbolaget en värdering för att se vilket värde båten har. De flesta försäkringsbolagen följer principen att om värdet är lägre än försäkringsbeloppet får kunden det lägre beloppet. Om värdet är högre än försäkringsbeloppet, så får kunden försäkringsbeloppet. Det är därför viktigt att man har rätt försäkringsbelopp. Kontrollera ditt värde minst vartannat år. Det gör du till exempel genom att ringa en båthandlare som säljer liknande båtar. Det är precis så som skadereglerarna gör för att fastställa en båts värde.

En helförsäkring består i princip alltid av följande moment:
• Sjöskada
• Brandskada
• Uppläggnings- och transportskada
• Rättskydd
• Stöld och skadegörelse
• Ansvarsskydd mot tredje part. Detta är viktigt att ha om man till
exempel skadar en annan båt. Flera försäkringsbolag har även ett
olyckfallsmoment inkluderat i eller som tillägg till grund-
försäkringen.

Att sätta sig in i de olika försäkringsbolagens villkor är inte alltid så lätt. Nedan följer exempel på frågor som du bör ha svar på innan du bestämmer dig för vem som ska få försäkra din båt.

• Vad är maximala ersättningsbelopp för olika skador
och hur görs åldersavdrag?
• Gäller försäkringen för maskinskador?
• I vilka farvatten gäller försäkringen?
• Får båten ligga i sjön året om?
• Gäller försäkringen om du hyr ut båten?
• Vilken utrustning omfattas och till vilka maximala belopp?
Till exempel trailer, jolle, navigations- och personlig
utrustning.
• Ett förarintyg eller högre nautisk kompetens ger ofta rabatt,
10-20 procent är inte ovanligt.
• Även skadeförebyggande åtgärder som till exempel att låsa fast
båten eller montera en spårningsutrustning ger oftast rabatt hos
försäkringsbolagen samt om du har andra försäkringar hos dem.

Här är några försäkringsbolag som arbetar med fritidsbåtsförsäkringar:

Alandia
Klicka här för att komma till deras sajt.

Atlantica
Klicka här för att komma till deras sajt.


Länsförsäkringar
Klicka här för att komma till deras sajt.

Pantaenius
Klicka här för att komma till deras sajt.

Svenska Sjö
Klicka här för att komma till deras sajt.

Svedea
Klicka här för att komma till deras sajt.


Aktuellt promoImage
Powered and produced by Carismar Software